Disclaimer

Foto's

  • Alle foto's op deze website zijn langs de routes genomen door Fritz Bil, tenzij anders aangegeven.
  • Foto's zijn niet gemonteerd, d.w.z.:
    • Er zijn geen delen van foto's vervangen, bijvoorbeeld een blauwe lucht
    • Er zijn geen delen aan de foto's toegevoegd
  • Foto's worden wel gecorrigeerd op kleur en zonodig bijgesneden.